Bilgisayar ve Oyun Hakkında Herşey


  ||ÖNEMLİ||VİRÜS ARŞİVİ

  Paylaş
  avatar
  1X4N
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 82
  Yaş : 25
  Tuttuğum Takım :
  Ruh Halim :
  Kayıt tarihi : 19/02/09

  ||ÖNEMLİ||VİRÜS ARŞİVİ

  Mesaj tarafından 1X4N Bir Cuma Şub. 20, 2009 5:55 pm

  A?a??da virüsler hakk?nda bilgiler verilmi?tir:
  W32/Lovgate
  W32/Slammer
  W32/Sobig
  W32/Lirva.A
  W32/Yah****
  W32/Korvar
  W32/Braid
  W32/Insane
  W32/Bugbear
  W95/Opaserv
  W95/Scrup
  Linux/Slapper
  VBS/Neiber.A
  W32/Manymize
  W32/Yaha.E
  W32/Frethem.f@MM
  JS/SQLSpida
  W32/Klez
  W32/Fbound.C
  W32/Gibe.A
  W32/MyParty.a@MM
  W32/Maldal.d@MM
  W32/Zoher@MM
  W32/Goner.A@mm
  W32/BadTrans.B-mm
  TROJ_VOTE.A
  W32/Nimda@MM
  W32/Magistr.b@MM
  W32/SirCam@MM
  K?z?l Kod Virüsü
  W32/Lovgate@mm

  Kendi SMTP motorunu kurarak toplu e-posta gönderen Internet solucan? ayn? zamanda yerel a?dak? aç?k payla??mlar? kullanarak da bilgisayarlar? etkilemeyeyi deniyor.

  Metin (Body):
  Gelen kutusundaki e-postalara cevap niteli?inde e-postan? metninde;


  'll try to reply as soon as possible.

  Take a look at the attachment and send me your opinion!
  A? payla??mlar?n? tar?yor ve payla?t?r?lmi? dosyalarda "Administrator" kullanicisi için a?a??daki parolalar? deniyerek payla??mlara ula?may? deniyor:

  bo? parola
  123
  321
  123456
  654321
  guest
  administrator
  admin
  111111
  666666
  888888
  abc
  abcdef
  abcdefg
  12345678
  abc123
  Payla??mlara ula?t???nda a?a??daki dosyalari kopyal?yor.

  pics.exe
  images.exe
  joke.exe
  pspgame.exe
  news_doc.exe
  hamster.exe
  tamagotxi.exe
  searchurl.exe
  setup.exe
  card.exe
  billgt.exe
  midsong.exe
  s3msong.exe
  docs.exe
  humor.exe
  fun.exe
  Teknik Özellikler:


  E-posta eklentisi ya da a?dan kopyalanan virüs içerikli dosyalar çal??t?r?ld???nda sistem dizinine;

  WinRpcsrv.exe
  syshelp.exe
  winrpc.exe
  WinGate.exe
  rpcsrv.exe
  dosyalarin kopyal?yor.
  Windows 9x/ME i?letim sistemlerinde Win.ini dosyas?na
  run=rpcsrv.exe


  de?erini yaz?yor.

  Turuva ati bile?eni için kendisini a?a?idak? dosylara kopyal?yor:

  ily.dll
  task.dll
  reg.dll
  1.dll
  Sistem her aç?ld???nda otomatik çali?t?r?lmak için a?a??daki de?erleri belirtilen kay?t dosyas?(registry file) konumuna yaz?yor.


  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersionRun "syshelp" = C:WINDOWSSYSTEMsyshelp.exe
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersionRun "WinGate initialize" = C:WINDOWSSYSTEMWinGate.exe -remoteshell
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersionRun "Module Call initialize" = RUNDLL32.EXE reg.dll ondll_reg
  Text dosyalar? çal??t?r?ld???nda winrpc.exe dosyas?n? otomatik çal??t?rmak için a?a??daki kay?t dosyas? de?i?ikli?ini yap?yor.


  HKEY_CLASSES_ROOT xtfileshellopencommand (Default) = "winrpc.exe %1"
  Belirtiler:

  Kay?t dosyas?nda belirtilen de?i?ikliklerin olmas?
  Belirtilen dosyalarin varl???
  10168 nolu portun aç?k olmas?
  Etkileme Yöntemi:

  E-postan?n eklentisinin ya da a? payla??mlar? sonucu kopyalanmi? virüslü dosyalar?n çal??t?r?lmas? ile bilgisayar? etkiliyor.


  W32/SQLSlammer.worm  Yamas? yap?lmam?? a?a??da belirtilen sistemler için büyük risk ta??maktad?r:

  Microsoft SQL Server 2000
  Microsoft Desktop Engine (MSDE) 2000
  Yamas? yapl?mam?? SQL sunucularda "Server Resolution" servisinin tampon ta?mas? aç???ndan yararlan?yor (MS02-39).

  Yanl?? yap?land?r?lm?? paket sadece 384 bytes (tüm solucan bu kadar) ve içinde a?a??daki sat?rlar? ta??yor.

  "h.dllhel32hkernQhounthickChGetTf",
  "hws2",
  "Qhsockf"
  "toQhsend"
  Temizleme Yöntemi:


  UDP 1434 portuna gelen tüm trafi?i durudurun.
  Bilgisayar? tekrar ba?lat?n.
  Service Pack 3'ü indirip çal??t?r?n. Bilgisayar? tekrar ba?kat?n.
  W32/Sobig

  Toplu e-posta atan virus, a? ba?lant?lar? ve e-posta ile bilgisayarlar? etkilemektedir.

  Kimden(From):

  big@boss.com

  Konu(Subject):  Re: Movies
  Re: Sample
  Re: ********
  Re: Here is that sample

  Belirtiler:

  WINMGM32.EXE dosyas?n? varl???
  SNTMLS.DAT dosyas?n? varl???
  DWN.DAT dosyas?n? varl???
  Eklenti(Attachment) :


  Movie_0074.mpeg.pif
  ********003.pif
  Untitled1.pif
  Sample.pif
  Etkileme Yöntemi:
  E-posta eklentisinin çal??t?r?l?mas? ya da aç?k payla??mlar yolu ile bilgisayar? etkilemektedir.

  Teknik Özellikler:


  Virüs çal??t?r?ld???nda:

  Kendisini %Windir%Winmgm32.exe olarak kopyal?yor.
  %Windir%Winmgm32.exe isminde bir i?lem ba?lat?yor.Winmgm32.exe a?a??dakileri yap?yor:
  Ad? Worm.X olan bir Mutex olu?turuyor.
  Belirli bir websitesine dwn.dat dosyas?n? indirmek için ba?lan?yor. ?ndirdi?inde içeri?ini çal??t?r?yor.
  Aç?k payla??mlar? arayor ve buldu?unda kendisi a?a??daki konumlardan birisine kopyal?yor.
  WindowsAll UsersStart MenuProgramsStartUp
  ********s and SettingsAll UsersStart MenuProgramsStartup
  A?a??daki uzant?l? virüs içerikli dosylar? e-posta ile göndermek için olu?turuyor.
  .txt
  .eml
  .html
  .htm
  .dbx
  .wab
  Windows tekrar ba?lat?ld???nda çal??t?r?lma için kay?t dosyas?nda a?a??daki de?i?iklikleri yap?yor:
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersionRun anahtar? içine WindowsMGM %Windir%Winmgm32.exe de?erini yaz?yor.

  W32/Lirva.A

  Toplu e-posta atan Internet solucan? ay?n? zamanda ICQ, IRC, KaZaa ile de yay?lmaya çal???yor. B?lgisayara bir ?ifre çal?c? program da yüklüyor. Ayn? zamanda güvenlik programlar?n?n çal??mas?n? da durduruyor.

  Konu (Subject):


  Fw: Prohibited customers... ?
  Re: Brigade Ocho Free membership
  Re: According to Daos Summit
  Fw: Avril Lavigne - the best
  Re: Reply on account for IIS-Security
  Re: ACTR/ACCELS Transcriptions
  Re: The real estate plunger
  Fwd: Re: Admission procedure
  Re: Reply on account for IFRAME-Security breach
  Fwd: Re: Reply on account for Incorrect MIME-header Are you a Soccer Fan
  Metin (Body):


  Microsoft has identified a security vulnerability in Microsoft®️ IIS 4.0 and 5.0 that is eliminated by a previously-released patch. Customers who have applied that patch are already protected against the vulnerability and do not need to take additional action. to apply the patch immediately. Microsoft strongly urges all customers using IIS 4.0 and 5.0 who have not already done so Patch is also provided to subscribed list of Microsoft Tech Support:
  Restricted area response team (RART) Attachment you sent to %s is intended to overwrite start address at 0000:HH4F To prevent from the further buffer overflow attacks apply the MSO-patch
  Avril fans subscription FanList admits you to take in Avril Lavigne 2003 Billboard awards ceremony Vote for I'm with you! Admission form attached below
  Ek (Attachment):

  Resume.exe
  Download.exe
  CERT-Vuln-Info.exe
  MSO-Patch-0071.exe
  MSO-Patch-0035.exe
  Two-Up-Secretly.exe
  Transcripts.exe
  Readme.exe
  AvrilSmiles.exe
  AvrilLavigne.exe
  Complicated.exe
  Sophos.exe
  Cogito_Ergo_Sum.exe
  Sk8erBoi.exe
  Beautifull.scr
  Teknik Özellikler:

  _AVP32.EXE
  _AVPCC.EXE
  _AVPM.EXE
  ACKWIN32.EXE
  ANTI-TROJAN.EXE
  APVXDWIN.EXE
  AUTODOWN.EXE
  AVCONSOL.EXE
  AVE32.EXE
  AVGCTRL.EXE
  AVKSERV.EXE
  AVP.EXE
  AVP32.EXE
  AVPCC.EXE
  AVPDOS32.EXE
  AVPM.EXE
  AVPMON.EXE
  AVPNT.EXE
  AVPTC32.EXE
  AVPUPD.EXE
  AVSCHED32.EXE
  AVWIN95.EXE
  AVWUPD32.EXE
  BLACKD.EXE
  BLACKICE.EXE
  CFIADMIN.EXE
  CFIAUDIT.EXE
  CFIND.EXE
  CLAW95.EXE
  CLAW95CT.EXE
  CLEANER.EXE
  CLEANER3.EXE
  DV95.EXE
  DV95_O.EXE
  DVP95.EXE
  ECENGINE.EXE
  EFINET32.EXE
  ESAFE.EXE
  ESPWATCH.EXE
  F-AGNT95.EXE
  FINDVIRU.EXE
  FPROT.EXE
  F-PROT.EXE
  F-PROT95.EXE
  FP-WIN.EXE
  FRW.EXE
  F-STOPW.EXE
  IAMAPP.EXE
  IAMSERV.EXE
  IBMASN.EXE
  IBMAVSP.EXE
  ICLOAD95.EXE
  ICLOADNT.EXE
  ICMOON.EXE
  ICSSUPPNT.EXE
  ICSUPP95.EXE
  IFACE.EXE
  IOMON98.EXE
  JED.EXE
  KPF.EXE
  KPFW32.EXE
  LOCKDOWN2000.EXE
  LOOKOUT.EXE
  LUALL.EXE
  MOOLIVE.EXE
  MPFTRAY.EXE
  N32SCAN.EXE
  NAVAPW32.EXE
  NAVLU32.EXE
  NAVNT.EXE
  NAVSCHED.EXE
  NAVW.EXE
  NAVW32.EXE
  NAVWNT.EXE
  NISUM.EXE
  NMAIN.EXE
  NORMIST.EXE
  NUPGRADE.EXE
  NVC95.EXE
  OUTPOST.EXE
  PADMIN.EXE
  PAVCL.EXE
  PCCWIN98.EXE
  PCFWALLICON.EXE
  PERSFW.EXE
  RAV7.EXE
  RAV7WIN.EXE
  RESCUE.EXE
  SAFEWEB.EXE
  SCAN32.EXE
  SCAN95.EXE
  SCANPM.EXE
  SCRSCAN.EXE
  SERV95.EXE
  SMC.EXE
  SPHINX.EXE
  SWEEP95.EXE
  TBSCAN.EXE
  TCA.EXE
  TDS2-98.EXE
  TDS2-NT.EXE
  VET95.EXE
  VETTRAY.EXE
  VSECOMR.EXE
  VSHWIN32.EXE
  VSSCAN40.EXE
  VSSTAT.EXE
  WEBSCAN.EXE
  WEBSCANX.EXE
  WFINDV32.EXE
  ZONEALARM.EXE
  Internet solucan? ba?l?klar?nda a?a??daki isimler yazan tüm pencereleri kapat?yor:

  anti
  Anti
  AVP
  McAfee
  Norton
  virus
  Virus
  Sistemde de?i?iklikler yap?yor:

  Internet solucan? kendisini de?i?ken isimlerle %WINDIR%SYSTEM32 dizini alt?na kopyal?yor.

  Sistem her yeniden ba?lad???nda çal??mas? için kay?t dosyas?na yeni bir anahtar yaz?yor:

  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersionRun "Avril Lavigne - Muse" = C:WINDOWSSYSTEMA33AAAAgbab.EXE
  Ba?ka bir anahtar da sistemin virüs taraf?dan etkilendi?ini belirtmek için yart?l?yor:

  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareHKLMSoftwareOvGAvril Lavigne
  Yukarda e-posta eklentileri k?sm?nda belirtilen isimlerinden birisi olarak a?a??daki dizinlere kopyal?yor.

  C:
  %WINDIR%TEMP
  Kendisini a?a??daki dizinlere kopyal?yor.

  %Temporary%
  %Temporary%*.tft
  %System%*.exe
  %All Drives%Recycled*.exe
  %Kazaa Downloads%*.exe
  avril-ii.inf adl? virüs yazar?ndan bir notu da %WINDIR%TEMP dizinine kopyal?yor.

  Internet ba?lant?s?n kontrol ediyor ve ba?lant? yoksa varsay?lan çevirmeli a? ba?lant?s?n? kurmay? deniyor.

  W?ndows Address Book ve uzant?lar? .dbx, .mbx, .wab, .html, .eml, .htm, .tbb, .shtml, .nch ve .idx olan dosyalardaki e-posta adreslerine e-posta göndermeyi deniyor.

  Yamas? yap?lmam?? Outlook Expressler gelen e-postan?n eklentisini otomatik çal??t?r?yor. Gerekli yama ve hakk?ndaki bilgi http://www.microsoft.com/technet/sec...n/MS01-020.asp
  ICQ program?n? durudurak, Icqmapi.dll dosyas?n? ar?yor. Buldu?unda, bu dosyay? WindowsSystem dizinine kopyal?yor ve kendisini tüm ICQ ba?lant?lar?na gönderiyor.

  mIRC program dizinine Script.ini dosyas? yarat?yor. Bu dosya #avrillavigne kanal?na ba?lant?y? sa?l?yor ve kullan?c?n üye oldu?u tüm kanallardaki kullan?c?lara kendisini gönderiyor.

  Tüm a? kaynaklar?n? kullanarak C payla??m? ar?yor. Buldu?unda kendisini RECYcLED dizini alt?en de?i?ken isimle kaydediyor ve Autoexe.bat dosyas?n? sistem her aç?ld???nda virüs aktif hale gelebilmesi için a?a??daki gibi de?i?tiriyor.

  @win .exe
  Kendisini RECYcLED dizini alt?na de?i?ken isimle kaydediyor ve Autoexe.bat dosyas?n? sistem her aç?ld???nda virüs aktif hale gelebilmesi için belirtilen ?ekilde de?i?tiriyor.

  Kendisini KaZaa dizinine de?isken isimlerle kopyal?yor.

  E?er ay?n 7si,11i ya da 24 ise, www.arvil-lavigne.com adresine ba?lan?p grafik animasyonlar gösteriyor.  Belirtiler :


  Yukar?da belirtilen Kay?t anahtarlar?n?n varl???
  Yukar?da belirtilen dosyalar?n varl???
  E-posta trafi?i
  IRC trafi?i
  ICQ trafi?i
  SMTP sunucusuna a? trafi?i (62.118.249.10 Port 25 TCP).
  Etkileme Yöntemi:


  Yamas? yap?lmam?? Outlook Expressler gelen e-postan?n eklentisini otomatik çal??t?r?yor. Gerekli yama ve hakk?ndaki bilgi http://www.microsoft.com/technet/sec...n/MS01-020.asp

  ICQ program?n? durudurak, Icqmapi.dll dosyas?n? ar?yor. Buldu?unda, bu dosyay? WindowsSystem dizinine kopyal?yor ve kendisini tüm ICQ ba?lant?lar?na gönderiyor.

  mIRC prgram dizinine Script.ini dosyas? yarat?yor. Bu dosya #avrillavigne kanal?na ba?lant?y? sa?l?yor ve kullan?c?n üye oldu?u tüm kanallardaki kullan?c?lara kendisini gönderiyor.

  Tüm a? kaynaklar?n? kullanarak C payla??m? ar?yor. Buldu?unda kendisini RECYcLED dizini alt?en de?i?ken isimle kaydediyor ve Autoexe.bat dosyas?n? sistem her aç?ld???nda virüs aktif hale gelebilmesi için a?a??daki gibi de?i?tiriyor.

  @win .exe

  W32/Yah****
  Internet solucan? kendi SMTP motorunu kullanarak Windows Address Defteri, MSN Messenger, .NET Messen ger, Yahoo Pager ve HT harfleirini içeren uzant?ya sahip dosyalar içindeki adreslere e-posta ile göndererek da??lmaktad?r. Antivirüs ya da güvenlik programlar?n? çal??mas?n? durdurmaktad?r ve içinde uzataki makinaya DoS sald?rs? yapmas?n? sa?layacak kod bar?nd?rmaktad?r.


  Konu (Subject):
  DEVAMI GELECEK jocolor
  avatar
  1X4N
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 82
  Yaş : 25
  Tuttuğum Takım :
  Ruh Halim :
  Kayıt tarihi : 19/02/09

  Geri: ||ÖNEMLİ||VİRÜS ARŞİVİ

  Mesaj tarafından 1X4N Bir Cuma Şub. 20, 2009 6:02 pm

  ...DEVAMI

  Are you a Soccer Fan ?
  Are you beautiful
  Are you the BEST
  Check it out
  Demo KOF 2002
  Feel the fragrance of Love
  Freak Out
  Free Demo Game
  Free rAVs Screensavers
  Free Screenavers of Love
  Free Screensavers
  Free Screensavers 4 U
  Free Win32 API source
  Free XXX
  Hardcore Screensavers 4 U
  I Love You..
  Jenna 4 U
  Learn SQL 4 Free
  Lovers Corner
  Need money ??
  One Hacker's Love
  One Virus Writer's Story
  Patch for Elkern.gen
  Patch for Klez.H
  Play KOF 2002 4 Free
  Project Sample Screensavers
  Sample KOF 2002
  Sample Playboy
  Screensavers from Club Jenna
  Sexy Screensavers 4 U
  The King of KOF Wanna Brawl ??
  Things to note
  Visit us
  Wanna be a HE-MAN
  Wanna be friends ?
  Wanna be friends ?
  Wanna be like a stone ?
  Wanna be my sweetheart ??
  Wanna Hack ??
  Wanna Rumble ??
  We want peace
  Whats up
  Who is your Valentine
  World Tour
  WWE Screensavers
  XXX Screensavers 4 U
  Ek (Attachment):

  Beautifull.scr
  Body_Building.scr
  Britney_Sample.scr
  Codeproject.scr
  Cupid.scr
  FixElkern.com
  FixKlez.com
  FreakOut.exe
  Free_Love_Screensavers.scr
  Hacker.scr
  Hacker_The_LoveStory.scr
  Hardcore4Free.scr
  I_Love_You.scr
  Jenna_Jemson.scr
  King_of_Figthers.exe
  KOF.exe
  KOF_Demo.exe
  KOF_Fighting.exe
  KOF_Sample.exe
  KOF_The_Game.exe
  KOF2002.exe
  Love.scr
  My_Sexy_Pic.scr
  MyPic.scr
  MyProfile.scr
  Notes.exe
  Peace.scr
  Playboy.scr
  Plus2.scr
  Plus6.scr
  Project.exe
  Ravs.scr
  Real.scr
  Romantic.scr
  Romeo_Juliet.scr
  Screensavers.scr
  Services.scr
  Sex.scrSoccer.scr
  Sexy_Jenna.scr
  SQL_4_Free.scr
  Stone.scr
  Sweetheart.scr
  The_Best.scr
  THEROCK.scr
  up_life.scr
  Valentines_Day.scr
  VXer_The_LoveStory.scr
  Ways_To_Earn_Money.exe
  World_Tour.scr
  xxx4Free.scr
  zDenka.scr
  zXXX_BROWSER.exe
  Metin (Body):
  Bir çok değişik metin oluşturabiliyor. Bir kaç örnek vermek gerekirse.

  hey,


  did u always dreamnt of hacking ur friends hotmail account..

  finally i got a hotmail hack from the internet that really works..

  ur my best friend thats why sending to u..

  check it..just run it..enter victim's address and u will get the pass.

  hi,


  check the attached love screensaver

  and feel the fragrance of true love..

  Hi,


  check the attached screensaver..

  its really wonderfool..

  i got it from freescreensavers.com

  Hi,


  check ur friends circle using the attached friendship screensaver..

  check the attached screensaver

  and if u like it send it to all those you consider

  to be true friends... if it comes back to you then

  you will know that you have a circle of friends..

  Hi,


  check the attached screensaver

  and enjoy the world of friendship..

  Hi,


  are u in a rocking mood...

  check the attached scrennsaver and start shaking..

  Hi,


  Check the attached screensaver..

  Hi,


  Are you lonely ??..

  check the attached screensaver and

  forget the pain of loneliness

  Hi,


  Looking for online pals..

  check the attached friend finder software..

  Hi,


  sending you a screensaver..

  checkit and let me know how it is...

  Hi,


  Check the attached screensaver

  and feel the fragrance of true love...

  Hey,


  I just got this wonderfull screensaver from freescreensaver.com..

  Just check it out and let me know how it is..

  Hi,? I just came across it.. check out..??


  Are you one of those unfortunate human beings who are desperately

  looking for friends.. but still not getting true friends with whom

  you can share your everything..

  anyway you wont feel down any more cause GC Chat Network has brought

  up a global chat and online match making system using its own GC

  Messenger. Attached is the fully functional free version of GC

  Instant Messenger and Match Making client..

  Just install, register an account with us and find thousands of online

  pals all over the world..

  You can also search for friends by specific country,city,region etc.


  Regards Admin,

  GC Global Chat Network System..

  Hi,


  So you think you are in love..

  is it true love ? you may think right now that you are in

  true love but it is certainly possible that it is nothing

  but a mere infatuation to you..


  anyway to know yourself better than you have ever known check

  the attached screensaver and feel the fragrance of true love..

  Belirtiler :


  Aşağıdaki dosyaların varlığı (saklı dosyalar)

  C:\%System%WinServices.exe.
  C:\%System%Nav32_loader.exe
  C:\%System%Tcpsvs32.exe

  Kayıt dosyasında yukarda belirtilen değişikliklerin olması.

  Antivirüs ve/ya güvenlik duvarı programın çalışmaması.

  Etkileme Yöntemi: :
  E-posta eklentisi çalıştırıldığında kendisini bilgisayara yükleyerek bulaşıyor.

  Teknik Özellikler:
  W32Yah**** çalıştırıldığında:

  Aşağıdaki dosyaları gizli olacak şekilde belirtilen yerlere kopyalıyor.
  C:\%System%WinServices.exe.
  C:\%System%Nav32_loader.exe
  C:\%System%Tcpsvs32.exe
  Windows açıldığında kod çalışması için aşağıdaki değeri;
  WinServices.exe C:\%System%WinServices.exe
  kayıt (registry) dosyasında belirtilen yerlere yazıyor;
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersionRun
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersionRunServices
  Her .exe çalıştırıldığında kendisini de çalıştırabilmek için belirtilen kayıt değerini değiştiriyor.

  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareClassesexefileshellopenc ommand
  C:\%System%WinServices.exe"%1

  C:\%System% altına kendisini aşağıdaki isimlerden biriyle kaydediyor.
  Hotmail_hack.exe
  Friendship.scr
  World_of_friendship.scr
  Shake.scr
  Sweet.scr
  Be_happy.scr
  Friend_finder.exe
  I_like_you.scr
  Love.scr
  Dance.scr
  Gc_messenger.exe
  True_love.scr
  Friend_happy.scr
  Best_friend.scr
  Life.scr
  Colour_of_life.scr
  Friendship_funny.scr
  Funny.scr
  Internet solucanı aşağıdakiisimleri kullanan antivirüs ve güvenlik duvarı programlarının çalışmasını durduruyor.
  REGEDIT
  ACKWIN32
  F-AGNT95
  SWEEP95
  VET95
  N32SCANW
  _AVPM
  LOCKDOWNADVANCED
  NSPLUGIN
  NSCHEDNT
  NRESQ32
  NPSSVC
  NOD32
  _AVPCC
  _AVP32
  NORTON
  NVC95
  FP-WIN
  IOMON98
  PCCWIN98
  F-PROT95
  F-STOPW
  PVIEW95
  NAVWNT
  NAVRUNR
  NAVLU32
  NAVAPSVC
  NISUM
  SYMPROXYSVC
  RESCUE32
  NISSERV
  VSECOMR
  VETTRAY
  TDS2-NT
  TDS2-98
  SCAN32
  PCFWALLICON
  NSCHED32
  IAMSERV.EXE
  FRW.EXE
  MCAFEE
  ATRACK
  IAMAPP
  LUCOMSERVER
  LUALL
  NMAIN
  NAVW32
  NAVAPW32
  VSSTAT
  VSHWIN32
  AVSYNMGR
  AVCONSOL
  WEBTRAP
  POP3TRAP
  PCCMAIN
  PCCIOMON
  ESAFE.EXE
  AVPM.EXE
  AVPCC.EXE
  AMON.EXE
  ALERTSVC
  ZONEALARM
  AVP32
  LOCKDOWN2000
  AVP.EXE
  CFINET32
  CFINET
  ICMON
  RMVTRJANSAFEWEB
  WEBSCANX
  PVIEW
  ANTIVIR
  W32/Korvar  Aşağıdaki özelliklerde geliyor:

  Konu (Subject):
  Değişken  Metin(Body):
  Değişken

  Ek (Attachment):


  WINrastgele karakterler.TXT (12,6 KB) MUSIC_1.HTM
  WINrastgele karakterler.GIF (120 bytes) MUSIC_2.CEO
  Teknik Özellikler:
  Virüs, tarafından oluşturulmuş e-postanın kullanıcı tarafından bakıldıgında otomatik olarak çalışması için iFRAME açığını kullanıcı makinesini etkilemek için kullanıyor. Başka bir yol olarak da kullanıcı .HTM dosyasını çalıştırdığında "Microsoft VM ActiveX Component" açığından yaralanarak aşağıdaki kayıt dosyasına .CEO uzantılı dosyasını ekliyor:

  HKEY_CLASS_ROOT.CEODefault="exefile"
  HKEY_CLASS_ROOT.CEOContent Type="application/x-msdownload"
  .CEO dosyası çalışıtırıldığında .EXE dosyası gibi algılanıyor ve çalıştırma sonucu kendisini WINDOWS SYSTEM (%SysDir%) dizini altına WIN ile başlıyan ve .PIF uzantılı rastgele bir isimle kaydediyor. Ardından aşagıdaki kayıt dosyaları oluşturuyor.

  HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsion Run "(Default)"= Çalıştırılmış virüslü dosya
  HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsion Run "WIN random characters"=C:WINDOWSSYSTEMWIN Rastgele karakter.pif
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersion Run "(Default)"= Çalıştırılmış virüslü dosya
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersion Run "WIN random characters"=C:WINDOWSSYSTEMWIN random characters.pif
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersion RunServices "(Default)"= Çalıştırılmış virüslü dosya
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersion RunServices "WIN Rastgele karakter"=C:WINDOWSSYSTEMWIN random characters.pif Çalıştırıldıktan sonra rastgele mesaj kutusu gösterir.
  Belirtiler:


  Sistemin yavaşlaması
  WIN*.PIF dosyalarını WINDOWS SYSTEM dizininde bulunuşu
  W32/Funlove.gen ve W32/Funlove.dr virüslerinin varlığı
  Etkileme Yöntemi:
  E-posta eklentisi ile yayılan Internet solucanı yaması uygulanmamamıs Microsoft Internet Explorer'in otomatik eklenti çaliştirma özelliğinden yararlanarak bulaşıyor. Çalıştırıldığında güvenlik yazılımlarının çalışmasını durdurup, dosyaların silmeyi deniyor. Bilgisayarın sabit diskindeki e-posta adreslerini toplayıp kendisini SMTP ile bu adreslere göndermeyeye çalışıyor.

  W32/Braid

  Yerel sistemdeki e-posta adreslerine kendi SMTP motorunu kullanarak gönderiyor. Virüs from kısmına gerçek bir e-posta adresi atıyarak, e-posta görüntülendiğinde otomatik olarak çalışmasını sağlaryan Internet Explorer açığından yaralanıcakl şekilde e-posta hazırlıyor. Bunlarla birlikte çalıştırldığıda ağ paylaşımları yardımı ile virsünyayılmasını sağlayan bir dosya da yaratıyor.

  Konu (Subject):
  Gönderenin Windows kayıt şirket ismi

  Metin (Body):
  Hello,
  Product Name: Microsoft Windows %Gönderenin etkilenmiş windows sürümü%
  Product Id: %Gönderenin etkilenmiş makinesindeki Windows ID %
  Product Key: %Gönderenin etkilenmiş sistemindeki Windows anahtarı%
  Process List:%Gönderenin etkilenmiş sisteminde çaışan işlemler%
  Thank you.

  Ek (Attachment):
  README.EXE

  Belirtiler :
  Aşağıdaki dosyaların varlığı:

  HELP.EML
  %Desktop folder%Explorer.exe
  %SysDir%Bride.exe
  Etkileme Yöntemi:
  Eklenti çalıştırldıktan sonra, virüs taşınır çalıştırılabilir dosyaları (.EXE, .OCX, ve .SCR) etkilyor. Kenidisini başka e-posta adreslerine göndermek için .DBX ve .HTM dosyalarında e-posta adresi taraması yapıyor. Bulduğu adresleri hem TO: hem de FROM: kısmında kullanıp e-postalar hazırlıyor ve bunları gönderiyor. Güvenlik programlarını durudurabiliyor.

  Teknik Özellikler:
  Virüs "Incorrect MIME Header Can Cause IE to Execute E-mail Attachment vulnerability (MS01-020)" açığından yararlanarak zayıf Outlook Express programları (ver 5.01 or 5.5 without SP2) tarafından sadece e-posta görüntülenmesi sonucu otomatik eklenti çalıştırılmasını sağlıyor.
  Çalıştırıldığında kendisini WINDOWS SYSTEM (%SysDir%) dizinine REGEDIT.EXE (Not: WINDOWS dizininde REGEDIT.EXE isimli temiz bir dosya hali hazırda zaten var) olarak kopyalıyor ve aşağıdaki kayıt değerini er açılışta çalışmak için işliyor:

  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersionRun
  egedit=
  C:WindowsSystem
  egedit.exe

  Virüs WINDOWS SYSTEM dizinine , BRIDE.EXE ve MSCONFIG.EXE isimli iki dosya kopyalıyor. Bu dosyalar SDAT4132 (veya yeni) dat dosyaları tarfından W32/Funlove.dr olarak tanınıyor. Bu dosyalar çalıştırıldığında tüm taşınır çalıştırılabilir dosyaları (.EXE, .OCX, ve .SCR) W32/Funlove virüsünün geliştirilmiş şekliyle etkiliyor. Bu dosyalar 4132 DATs (veya yeni) dat dosyaları ve şu ank iarama motoru ile W32/FunLove.gen olarak tesbit ediliyor.

  SAYGILAR... Exclamation EMEĞE SAYGI cheers affraid
  avatar
  1X4N
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 82
  Yaş : 25
  Tuttuğum Takım :
  Ruh Halim :
  Kayıt tarihi : 19/02/09

  Geri: ||ÖNEMLİ||VİRÜS ARŞİVİ

  Mesaj tarafından 1X4N Bir Cuma Şub. 20, 2009 6:03 pm

  ONUNDA DEVAMI Exclamation
  W95/Opaserv
  WinNT/2K/XP işletim sistemlerinde bu tehlike etkili değildir. Windows 9x tabanlı işletim sitemlerinde etkilidir. Ağ-üstünde ilerliyen solucan kendisini bir kopyasını açık paylaşımlar (parola koruması olmayan) sayesinde Startup (Başlangıç) dizinine yazmaya çalışmaktadır.
  Çalıştırıldığında ya da başlangıçta bilgisayar tarafından çalıştırıldığında bir sonraki açlışlarda da otomatik çalıştırılmak için kayıt dosyalarında aşağıdaki değişikliği yapmaktadır:
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersionRun "ScrSvr" = %WinDir%ScrSvr.exe

  Bunların yanı sıra aşağıdaki dosyayı da değiştirip,
  cwindowswin.ini
  tmp.ini okumasını;
  run= c: mp.ini
  komutuyla sağlar, kendi yarattığı;
  c mp.ini
  dosyasını açılışlarda çalışır hale getirir. Dosyanın içeriği aşağıdaki gibidir.
  run= c:windowsscrsvr.exe

  W32/Insane


  Virüs tanımlama bilgi bankası olarak 4229 DAT dosyasını eski, destek verilmeyen virüs tarama motorları (arama motoru sürümü 4.0.70 ve 4.1.40) ile birlikte kullanan makinelerde "W32/Insane.dam" yanlış alarmı gözlenmektedir.
  Bu mesajı alan kullanıcıların en kısa zamanda virüs tarama motorunu 4.1.60 sürümüne güncellemeleri gerekmektedir.

  W32/Bugbear


  MSVC'de yazılan bu virüs UPX olarak paketlenmiştir. Ağ paylaşımları ve e-posta ile dağılmaktadır. Keyloger olarak çalışan bir truva atı da içermektedir. Internet solucanı kendisini, etkilediği makinede bulunan e-posta adreslerine göndermektedir. Virüs kodu e-posta "Konu" ve "Eklenti" kısmını içermektedir.

  Konu (Subject):
  Büyük ihtimalle etkilediği makinedeki kelimeleri ya da dosya isimlerini "Konu" olarak seçiyor. Olası "Konu" satırları aşağıda verilmiştir (ancak, "Konu" satırları değişken olabilir.):

  25 merchants and rising
  Announcement
  bad news
  CALL FOR INFORMATION!
  click on this!
  Correction of errors
  Cows
  Daily Email Reminder
  empty account
  fantastic
  free shipping!
  Get 8 FREE issues - no risk!
  Get a FREE gift!
  Greets!
  Hello!
  Hi!
  history screen
  hmm..
  I need help about script!!!
  Interesting...
  Introduction
  its easy
  Just a reminder
  Lost & Found
  Market Update Report
  Membership Confirmation
  My eBay ads
  New bonus in your cash account
  New Contests
  new reading
  News
  Payment notices
  Please Help...
  Re: $150 FREE Bonus!
  Report
  SCAM alert!!!
  Sponsors needed
  Stats
  Today Only
  Tools For Your Online Business
  update
  various
  Warning!
  wow!
  Your Gift
  Your News Alert
  Ek: (Attachment):
  İsimleri de değişken olmakla birlikte genelde aşağıdaki satırları içermektedir:

  Card
  Docs
  image
  images
  music
  news
  photo
  pics
  readme
  resume
  Setup
  song
  video
  Teknik Detaylar:
  Eklentilerinde ikili uzantısı olması genel bir olgu (örnek: .doc.pif). Gönderdiği e-postalar Microsoft Internet Explorer'ın (ver 5.01 ya da 5.5 SP2 yüklenmemiş) Incorrect MIME Header Can Cause IE to Execute E-mail Attachment vulnerability (MS01-020) açığından faydalanmaya çalışıyor.
  "Gelen kutusu" içinde bulunan adresleri ve diskte de aşağıda uzantıları verilmiş dosyaları arayıp e-posta adreslerine ulaşmaya çalışıyor.

  MMF
  NCH
  MBX
  EML
  TBB
  DBX
  OCS
  Varolan kullanıcını ve SMTP sunucusunu e-posta adreslerini aşağıdaki kayıt dosyasından alır: HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftInternet Account ManagerAccounts
  Belirtirler:
  Çalıştırıldığında kendisini %WinDir%System dizini altına ****.EXE olarak kopyalar.( * rast gele karakterleri temsil etmektedir). Örneğin:

  Win98 : C:WINDOWSSYSTEMFYFA.EXE
  2k Pro : C:WINNTSYSTEM32FVFA.EXE
  Aşağıdaki kayıt dosyasını bir sonraki açılışta dosyayı çalıştırması için düzenler:
  HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersion RunOnce "%ras tgele harfler%" = %rast gele dosya adı%.EXE (Win9x)
  Startup (Başlangıçta) dizinine kendisini ***.EXE olarak kopyalar. ( * rastgele karakterleri temsil etmektedir).
  Örneğin:
  Win98 : C:WINDOWSStart MenuProgramsStartupCUK.EXE
  2k Pro : C ocuments and Settings(username)Start MenuProgramsStartupCYC.E
  Truva Atı Bileşeni
  Internet solucanı etkilediği makinede port 36794 açarak ve değişik bir çok çalışan işleri arayıp onları durduruyor.Bu işler arasında bir çok ünlü anti-virüs ve güvenlik-duvarı programı var:


  ACKWIN32.exe
  F-AGNT95.exe
  ANTI-TROJAN.exe
  APVXDWIN.exe
  AUTODOWN.exe
  AVCONSOL.exe
  AVE32.exe
  AVGCTRL.exe
  AVKSERV.exe
  AVNT.exe
  AVP32.exe
  AVP32.exe
  AVPCC.exe
  AVPCC.exe
  AVPDOS32.exe
  AVPM.exe
  AVPM.exe
  AVPTC32.exe
  AVPUPD.exe
  AVSCHED32.exe
  AVWIN95.exe
  AVWUPD32.exe
  BLACKD.exe
  BLACKICE.exe
  CFIADMIN.exe
  CFIAUDIT.exe
  CFINET.exe
  CFINET32.exe
  CLAW95.exe
  CLAW95CF.exe
  CLEANER.exe
  CLEANER3.exe
  DVP95_0.exe
  ECENGINE.exe
  ESAFE.exe
  ESPWATCH.exe
  FINDVIRU.exe
  FPROT.exe
  IAMAPP.exe
  IAMSERV.exe
  IBMASN.exe
  IBMAVSP.exe
  ICLOAD95.exe
  ICLOADNT.exe
  ICMON.exe
  ICSUPP95.exe
  ICSUPPNT.exe
  IFACE.exe
  IOMON98.exe
  JEDI.exe
  LOCKDOWN2000.exe
  LOOKOUT.exe
  LUALL.exe
  MOOLIVE.exe
  MPFTRAY.exe
  N32SCANW.exe
  NAVAPW32.exe
  NAVLU32.exe
  NAVNT.exe
  NAVW32.exe
  NAVWNT.exe
  NISUM.exe
  NMAIN.exe
  NORMIST.exe
  NUPGRADE.exe
  NVC95.exe
  OUTPOST.exe
  PADMIN.exe
  PAVCL.exe
  PAVSCHED.exe
  PAVW.exe
  PCCWIN98.exe
  PCFWALLICON.exe
  PERSFW.exe
  F-PROT.exe
  F-PROT95.exe
  RAV7.exe
  RAV7WIN.exe
  RESCUE.exe
  SAFEWEB.exe
  SCAN32.exe
  SCAN95.exe
  SCANPM.exe
  SCRSCAN.exe
  SERV95.exe
  SPHINX.exe
  F-STOPW.exe
  SWEEP95.exe
  TBSCAN.exe
  TDS2-98.exe
  TDS2-NT.exe
  VET95.exe
  VETTRAY.exe
  VSCAN40.exe
  VSECOMR.exe
  VSHWIN32.exe
  VSSTAT.exe
  WEBSCANX.exe
  WFINDV32.exe
  ZONEALARM.exe
  Bu dışardan erişim saldırgana dosya çekme, çalıştırma, işleri durdurmayı ve bir çok değişik işlem yapma izin veriyor.
  Buna ek olarak keylogger olarak çalışacak bir DLL dosyası bırakıyor. Bu DLL PWS-Hooker.dll olarak gözüküyor.
  Ağ paylaşımı etkileşimi
  Internet solucanı etkilediği makinede port 36794 açarak ve değişik bir çok çalışan işleri arayıp onları durduruyor.Bu işler arasında bir çok ünlü anti-virüs ve güvenlik-duvarı programı var:

  Port 36974 açık olması
  Aşağıdaki dosyaların varlıkları (* herhangi bir karakteri temsil etmekte):
  %WinDir%System****.EXE (50,688 ya da 50,684 bytes)
  %WinDir%******.DAT
  %WinDir%******.DAT
  %WinDir%System******.DLL
  %WinDir%System*******.DLL
  %WinDir%System*******.DLL
  W95/Scrup


  WinNT/2K/XP işletim sistemlerinde bu tehlike etkili değildir. Windows 9x tabanlı işletim sitemlerinde etkilidir.
  Ağ-üstünde ilerliyen solucan kendisini bir kopyasını açık paylaşımlar (parola koruması olmayan) sayesinde Startup (Başlangıç) dizinine yazmaya çalışmaktadır.
  Çalıştırıldığında ya da başlangıçta bilgisayar tarafından çalıştırıldığında bir sonraki açlışlarda da otomatik çalıştırılmak için kayıt dosyalarında aşağıdaki değişikliği yapmaktadır: HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersionRun "ScrSvr" = %WinDir%ScrSvr.exe
  Bunların yanı sıra aşağıdaki dosyayı da değiştirip, cwindowswin.ini tmp.ini okumasını; run= c: mp.ini komutuyla sağlar, kendi yarattığı; c mp.ini dosyasını açılışlarda çalışır hale getirir. Dosyanın içeriği aşağıdaki gibidir. run= c:windowsscrsvr.exe

  Linux/Slapper


  Linux/Slapper Aphace web sunucunlarında OpenSSL bileşenleri kullanan SSL özelliği çalışır durumda olanları bellek taşamsı zayıflığından yararlanarak bilgisayarları etkileyen bir Internet solucanı. Aktif olduktan sonra DoS saldırısı başlatabilen bilen bir arka kapı oluşturuyor.
  Linux/Slapper sistemler arasında TCP port 443 (SSL) kullanarak yayılıyor. Bu porta bağlanmadan önce TCP port 80 (HTTP) ile bağlantı kurup sunucu makinenin kullandığı Aphace web sunucusunun sürümünü öğrenmeye çalışır. Eğer web sunucusu Apache dışında bir programsa bilgisayarı etkilemeyi denemiyor.
  Internet solcanın aradığı sürümler:

  Red Hat Apache 1.3.6, 1.3.9, 1.3.12, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.22, 1.3.23, 1.3.26.
  SuSE running Apache 1.3.12, 1.3.17, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23.
  Mandrake running Apache 1.3.14, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.23.
  Slackware running Apache 1.3.26.
  Debian running Apache 1.3.26.
  Gentoo herhangi bir Apache sürümü.
  Daha ayrıntılı liste için aşağıdaki web sitesini ziyaret ediniz:
  http://online.securityfocus.com/bid/5363/info/
  Eğer ki işletim sistemi ya da Apache sürümünü belirliyemezse, İşletim sistemi olarak Red Hat ve Aphace sürümü olarak da Apache 1.3.23 varsayrak işlemelerine başlıyor.
  Linux/Slapper TCP port 443 (SSL) ile uzaktaki sisteme bağlanıp kendisine bellek taşaması açığından faydalanarak bir kabuğa(./bin/sh) ulaşmaya çalışıyor. Linux/Slapper yayılmakta kullandığı OpenSSL açığı 30 Temmuz 2002 tarihinde çözümü ile birlikte http://www.openssl.org/news/secadm_20020730.txt adresinde yayınlandı.
  Eğer Linux/Slapper uzaktaki makineyi kırabildiyse, ulaştığı kabuğa bir betik yükler. Bu betik Internet solcanın uuencoded kaynak kodu kopyasını içermektedir. Betik /tmp/.unlock.c dosyanın içine kaynak kodunu açar ve çalıştırır. Bir daemon işlem olarak gözükecek olan .unlock başlatılır.
  Unutulmamalıdır ki Linux/Slapper yayılması ve etkilemesi, gcc derleyicisinin saldırıyı alan makinede var olmasına ve bu derleyicinin Apache tarafından çalıştırılabiliyor olmasına dayanmaktadır. Bazı sınırlandırmalar getirilerek derleyicinin web sunucusu tarafından çalıştırılmamamsı iyi bir güvenlik önlemi olacaktır.
  Bir defa aktif hale geçtikten sonra, Linux/Slapper UDP port 4156 üstünden bağlantı kurulacak bir arka kapı yaratıyor. Bu arka kapı diğer virüsten etkilenmiş bilgisayarlar tarafından başlatılan bir çok değişik saldırı oluşmasını sağlıyor. Örneğin: herhangi bir kodun çalıştırılması, TCP taşkını., DNS taşkını, diskte e-posta adreslerin aranması gibi.

  Temizlenmesi:
  Aşağıdaki işlemi arayın ve çalışmasını durdurun (kill):

  .unlock
  Aşağıdaki dosyaları (eğer varsa) silin:
  /tmp/.unlock
  /tmp/.unlock.c
  /tmp/.unlock.uu
  /tmp/.update.c
  /tmp/update
  Daha detaylı bilgi için:
  http://online.securityfocus.com/bid/5363/solution/

  VBS/Neiber.A


  VBS.Neiber.A virüsü Microsoft Windows Adres Defteri'ndeki kayıtlara toplu e-posta atan bir Internet solucanıdır. Eklentisi ve görünür bir içeriği olmamasına rağmen metin içine gömülü HTML kodu sayesinde virüslü %Windir%Bernie.vbs dosyasını oluşturup çalıştırmaktadır.

  Konu (Subject):
  Attention virus

  Mesaj:
  Metin bölümü boş gözükse de, içeriğinde virüsün HTML kodu var.

  Ek (Attachment):
  Yok
  Belirtiler:
  Bernie.vbs çalıştırıldıktan sonra aşağıdakileri sırasıyla yapmakta:

  Kendisini %Sistem%Bernie.vbs olarak kopyalıyor.
  Windows'un her açılışında çalışmak için HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentV ersionRun değerine "Bernie wscript.exe %system%Bernie.vbs" ekliyor
  "HKEY_CURRENT_USERsoftwareBernie" değerinin 1 olup olmadığını kontrol ediyor. 1 değilse Microsoft Windows Adres Defteri'ndeki tüm kayıtlar e-posta gönderiyor.
  E-postaları gönderdikten sonra yerel ve bağlantılı disklerde *.vbs ve *.vbe dosyalarını arayıp üstlerine kendisini yazıyor.
  En son olarak da bilgisayar çakılıncaya kadar Notepad açıyor.
  W32/Manymize  W32.Manymize@mm virüsü kendisi ile birlikte üç dosyayı da Microsoft Windows Adres Defteri'ndeki e-posta adreslerine gönderen (toplu e-posta atan) bir virüstür.

  Konu (Subject):
  Internet solucanı aşağıdaki seçeneklerden birini konu olarak seçiyor.


  Hi (alıcının e-posta adresi)
  Dear (alıcının e-posta adresi)
  Hello (alıcının e-posta adresi)
  My friend, (alıcının e-posta adresi)
  How are you !! (alıcının e-posta adresi)
  Mesaj:
  Mesaj dört kelime veya kelime grubunun birleşmesinden oluşuyor.
  1. Grup

  Hi (alıcının e-posta adresi)
  Dear (alıcının e-posta adresi)
  Hello (alıcının e-posta adresi)
  My friend, (alıcının e-posta adresi)
  How are you !! (alıcının e-posta adresi)
  2. Grup
  , See this
  , This is
  , Open the
  , Attached is my
  , Watch my
  3. Grup
  funny
  interesting
  cute
  amusing
  special
  4. Grup
  video.
  movie.
  penguin.
  clip.
  tape.
  Ek (Attachment):

  Mi2.htm
  Mi2.chm
  Mi2.wmv
  Mi2.exe
  Belirtiler:
  Virüs okunduğunda veya ön izleme ile bakıldığında bilgisayarı otomatik etkileyebilmek için IFRAME ve MIME açığından , yararlanmaktadır.
  Ek olarak, Mi2.wmv otomatik olarak çalıştırıldığında kullandığı açık Windows Media Dosyasının Mi2.htm çalıştırılmasına izin verilmesini sağlıyor.
  Internet solucanı e-posta adreslerini C rogram FilesCommon FilesSystemWab32.dll veya D rogram FilesCommon FilesSystemWab32.dll dosyalarını kullanarak Microsoft Windows Addres defterinden alıp kullanır. Eğer belirtilen iki dosya da yoksa 120 tane e-posta adresi arasından rastgele seçtiği ve "@pchome.com.tw." ile biten adreslere kendini gönderiyor
  SAYGILAR ARTIK BİTTİ.. cheers
  avatar
  JusTSee
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 92
  Tuttuğum Takım :
  Ruh Halim :
  Kayıt tarihi : 11/01/09

  Geri: ||ÖNEMLİ||VİRÜS ARŞİVİ

  Mesaj tarafından JusTSee Bir Cuma Şub. 20, 2009 6:17 pm

  Ty Baya emek ısteyen ıs
  avatar
  1X4N
  Admin
  Admin

  Mesaj Sayısı : 82
  Yaş : 25
  Tuttuğum Takım :
  Ruh Halim :
  Kayıt tarihi : 19/02/09

  Geri: ||ÖNEMLİ||VİRÜS ARŞİVİ

  Mesaj tarafından 1X4N Bir Paz Şub. 22, 2009 9:34 am

  TABİKİ AMA BEN BUNALR İÇİN BURDAYIM Razz
  HEPİNİZ İP GİBİ DİZİLMİŞİNİZ..EFENDİ OLUN ADAM OLUN LEN

   Forum Saati Çarş. Mayıs 23, 2018 12:44 pm